Quyết định 1113/QĐ-UBND

Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1113/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1677QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 345/TTr-SNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:

Chuyển vị trí quy hoạch xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại làng Chía, phường Hương An, thị xã Hương Trà đến vùng Chòi, phường Hương An, thị xã Hương Trà, giai đoạn thực hiện năm 2018 - 2019, định hướng đến 2035. Cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Loại động vật giết mổ

Công suất giết mổ/ngày (con)

Biện pháp thực hiện

Diện tích đất sử dụng (ha)

Địa điểm xây dựng, năm thực hiện

1

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Hương An, thị xã Hương Trà

Lợn, trâu bò, dê; gia cầm

Lợn: 2.000 -2.500;

trâu, bò: 100-150; dê: 30-50

gia cầm: 3.000-5.000

Bổ sung quy hoạch, xây dựng mới

5

Vùng Chòi, phường Hương An; 2018 - 2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 21/8/2013, Quyết định 2463/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 và Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh không trái với nội dung của Quyết định này thì vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Công thương; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1113/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Huế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1113/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Huế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1113/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýPhan Ngọc Thọ
     Ngày ban hành28/05/2018
     Ngày hiệu lực28/05/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1113/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1113/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Huế

         • 28/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực