Quyết định 1114/QĐ-TTg

Quyết định 1114/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1114/QĐ-TTg 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHU VỰC QUẬN DƯƠNG KINH VÀ QUẬN ĐỒ SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018, Văn bản số 1488/BXD-QHKT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bộ Xây dựng và ý kiến thống nhất của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng tại cuộc họp ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Trụ sở Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Khu vực điều chỉnh cục bộ lô A70, A71 và A79 thuộc phường Tân Thành - quận Dương Kinh và phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên - quận Đồ Sơn.

- Phương án đề xuất điều chỉnh cục bộ: Không thay đổi các tính chất và các định hướng phát triển chung của khu vực; điều chỉnh vị trí, quy mô sân golf, đất khu đô thị mới kết hợp dịch vụ du lịch, bổ sung đất cây xanh cảnh quan khu vực cửa sông Lạch Tray.

- Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh giảm diện tích đất đô thị mới khoảng 42 ha và đất cây xanh công viên, sinh thái khoảng 61 ha; điều chỉnh tăng đất cây xanh thể dục thể thao (sân golf) khoảng 15 ha và đất hỗn hợp, dịch vụ (đất ở, đất thương mại dịch vụ du lịch ...) khoảng 69 ha, đất công nghiệp khoảng 11 ha; bổ sung tăng khoảng 125 ha đất cây xanh sinh thái.

2. Khu vực điều chỉnh cục bộ lô A86 thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

- Phương án đề xuất điều chỉnh cục bộ: Điều chỉnh, mở rộng ranh giới để quản lý phát triển các không gian mặt nước, bổ sung diện tích sân golf; tính chất, chức năng cơ bản tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung năm 2011.

- Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Giữ nguyên chức năng sử dụng đất và quy mô 350 ha theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung năm 2011, bổ sung tăng 130 ha đất xây dựng sân golf từ đất mặt nước.

Điều 2. Trách nhim tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, đồng thời tổ chức công bố, công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

b) Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ, theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị.

c) Kiểm tra, rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện các dự án tại các khu vực điều chỉnh cục bộ; bố trí vốn đầu tư các khu cây xanh công viên, cây xanh cảnh quan theo quy hoạch được điều chỉnh; cân đối quỹ đất cây xanh sử dụng công cộng (công viên) đảm bảo quy chuẩn và bố trí phù hợp theo các phân khu chức năng.

2. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Giao thông vận tải;
- Thành ủy, HĐND,
UBND thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1114/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1114/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(09/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1114/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1114/QĐ-TTg 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1114/QĐ-TTg 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1114/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành30/08/2019
        Ngày hiệu lực30/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (09/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1114/QĐ-TTg 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1114/QĐ-TTg 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng

              • 30/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực