Quyết định 113/2008/QĐ-UBND

Quyết định 113/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 113/2008/QĐ-UBND tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 113/2008/QĐ-UBND tổ chức hiến máu nhân đạo Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2008/QĐ-UBND tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-CTĐ-HMNĐ ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức và hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Thông tư số 40/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn;

Theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 22-TT/CTĐ ngày 23 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận (Quy chế gồm 4 Chương, 16 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 73/2003/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo, Ban Vận động hiến máu nhân đạo các cấp trong tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2008
Ngày hiệu lực12/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 113/2008/QĐ-UBND tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 113/2008/QĐ-UBND tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu113/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành02/05/2008
       Ngày hiệu lực12/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 113/2008/QĐ-UBND tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2008/QĐ-UBND tổ chức vận động hiến máu nhân đạo Ninh Thuận