Quyết định 46/2018/QĐ-UBND

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 113/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 113/2008/QĐ-UBND tổ chức hiến máu nhân đạo Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 113/2008/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh tại Tờ trình số 128/TTr-BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2018, ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1826/TTr-SNV ngày 22 tháng 6 năm 2018 và Báo cáo kết quả thẩm định số 627/BC-STP của Sở Tư pháp ngày 04 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác hiến máu nhân đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực09/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 113/2008/QĐ-UBND tổ chức hiến máu nhân đạo Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 113/2008/QĐ-UBND tổ chức hiến máu nhân đạo Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLê Văn Bình
       Ngày ban hành29/06/2018
       Ngày hiệu lực09/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 113/2008/QĐ-UBND tổ chức hiến máu nhân đạo Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 113/2008/QĐ-UBND tổ chức hiến máu nhân đạo Ninh Thuận

          • 29/06/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/07/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực