Quyết định 1135/QĐ-BTTTT

Quyết định 1135/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1135/QĐ-BTTTT 2013 chỉ định phòng đo kiểm Bộ Thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để t/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 1/7/2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 13).

Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Phạm vi xin đăng ký chỉ định

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Dịch vụ viễn thông

 

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng

QCVN 36:2011/BTTTT(1)

2

Dịch vụ truy nhập internet ADSL

QCVN 34:2011/BTTTT(2)

II.

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

 

3

Trạm truyền dẫn viba đường dài

QCVN 9:2010/BTTTT(3)

QCVN 32:2011/BTTTT

4

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2010/BTTTT(3)

QCVN 32:2011/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 36:2011/BTTTT.

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật QCVN 34:2011/BTTT.

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ trong QCVN 9:2010/BTTTT.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1135/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1135/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2013
Ngày hiệu lực16/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1135/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1135/QĐ-BTTTT 2013 chỉ định phòng đo kiểm Bộ Thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1135/QĐ-BTTTT 2013 chỉ định phòng đo kiểm Bộ Thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1135/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành16/09/2013
        Ngày hiệu lực16/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1135/QĐ-BTTTT 2013 chỉ định phòng đo kiểm Bộ Thông tin

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1135/QĐ-BTTTT 2013 chỉ định phòng đo kiểm Bộ Thông tin

            • 16/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực