Quyết định 1138/2004/QĐ-UB

Quyết định 1138/2004/QĐ-UB về Quy định chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 1138/2004/QĐ-UB chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1138/2004/QĐ-UB chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/2004/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ CẤP XÃ NGHỈ VIỆC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 1111/CV-TU ngày 25 tháng 3 năm 2004 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thực hiện chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Tài chính giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Ngữ

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ CẤP XÃ NGHỈ VIỆC
(Ban hành kèm theo Quy định số: 1138/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh)

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

- Cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/10/1998 của Chính phủ đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hưởng chính sách một lần.

- Cán bộ công chức cấp xã, cán bộ ấp, khu phố, được tỉnh bố trí thêm ngoài Nghị định 09/1998/NĐ-CP nghỉ việc hưởng chính sách một lần.

- Đối với cán bộ công chức từ cấp huyện trở lên được điều động luân chuyển, tăng cường cho cấp xã, không thuộc đối tượng áp dụng chính sách này.

II. MỨC TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC.

Ngoài chính sách trợ cấp theo Quy định hiện hành, cán bộ cấp xã thuộc đối tượng áp dụng tại mục I của Quy định này, khi nghỉ việc hưởng trợ cấp thêm như sau:

1) Cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ ấp, khu phố khi nghỉ việc hưởng chính sách trợ cấp 1 lần cứ mỗi năm công tác được hưởng thêm bằng 1 tháng sinh hoạt phí (hoặc lương) và phụ cấp (nếu có).

2) Cán bộ chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu, chưa nhận trợ cấp một lần và tự nguyện đóng góp 15% tiền bảo hiểm xã hội hằng tháng cho đến khi đủ đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp thêm: Cứ mỗi năm công tác bằng 1 tháng sinh hoạt phí (hoặc lương) và phụ cấp (nếu có).

III. THẨM QUYỀN XÉT DUYỆT TRỢ CẤP.

Căn cứ vào quy định của tỉnh, Uỷ ban nhân dân xã lập hồ sơ trích ngang số cán bộ trong diện hưởng chính sách, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã xem xét, quyết định.

Nguồn kinh phí trợ cấp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, cán bộ ấp, khu phố nghỉ việc do ngân sách tỉnh bổ sung.

Thời gian thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2005./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1138/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1138/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2004
Ngày hiệu lực06/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1138/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1138/2004/QĐ-UB chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1138/2004/QĐ-UB chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1138/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Công Ngữ
        Ngày ban hành06/04/2004
        Ngày hiệu lực06/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1138/2004/QĐ-UB chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1138/2004/QĐ-UB chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc