Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC

Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC về sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban Môi trường quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC sắp xếp lại tổ chức hoạt động Ủy ban Môi trường Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/1998/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ VÀ BAN MÔI TRƯỜNG QUẬN - HUYỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 1450/LB-TT ngày 6/9/1993 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (công văn số 07/1998/TCCQ ngày 16/01/1998);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban môi trường quận - huyện (được thành lập tại quyết định số 2119/QĐ- UB ngày 15/8/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố) như sau:

1. Chuyển giao (toàn bộ) chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, nhân sự chuyên trách, các chế tài, các dự án hợp tác về môi trường của cơ quan Ủy ban Môi trường thành phố sang Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành phố (được thành lập tại quyết định số 240/QĐ-UB-NC ngày 29/01/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố) để tiếp tục điều hành và quản lý.

2. Chuyển giao (toàn bộ) chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất (nếu có), nhân sự chuyên trách của Ban Môi trường quận - huyện sang Phòng quản lý đô thị quận và Phòng Xây dựng - Giao thông vận tải huyện để tiếp tục điều hành và quản lý. Trưởng phòng phân công một Phó phòng phụ trách về quản lý môi trường và một số công việc khác của phòng.

3. Chấm dứt hoạt động của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban môi trường quận - huyện.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban Môi trường thành phố, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công việc được quy định tại điểm 1,2 điều 1 quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quyết định số 2119/QĐ-UB ngày 15/8/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố và những quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Môi trường thanh phố, Giám đốc Sở Khoa học - Công Nghệ và Môi trường thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1139/1998/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1139/1998/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/1998
Ngày hiệu lực05/03/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
Cập nhật26 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1139/1998/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC sắp xếp lại tổ chức hoạt động Ủy ban Môi trường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC sắp xếp lại tổ chức hoạt động Ủy ban Môi trường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1139/1998/QĐ-UB-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành05/03/1998
        Ngày hiệu lực05/03/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
        Cập nhật26 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC sắp xếp lại tổ chức hoạt động Ủy ban Môi trường Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1139/1998/QĐ-UB-NC sắp xếp lại tổ chức hoạt động Ủy ban Môi trường Hồ Chí Minh

            • 05/03/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực