Quyết định 114/2000/QĐ-TTg

Quyết định 114/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về Đê điều; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 114/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Đê điều,phòng chống lụt, bão;khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 114/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH VỀ ĐÊ ĐIỀU; PHÁP LỆNH PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO;PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 33/1999/QH10 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 6 (từ ngày 18 tháng 11 năm 1999 đến ngày 21 tháng 12 năm 1999) về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về đê điều; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi gồm các thành viên sau đây :

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên thường trực;

3. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên;

6. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ủy viên;

7. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ủy viên;

8. Tổng cục phó Tổng cục Địa chính, ủy viên;

9. Tổng cục phó Tổng cục Khí tượng thủy văn, ủy viên;

10. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo :

1. Giúp Chính phủ chỉ đạo và điều hành việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập tài liệu, soạn thảo nội dung Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về đê điều; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

2. Thành lập Tổ biên tập Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về đê điều; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và chỉ đạo Tổ biên tập thực hiện các công việc thuộc các Dự án Pháp lệnh;

3. Tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan về nội dung Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về đê điều; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo các Dự án Pháp lệnh;

5. Dự kiến tiến độ và dự trù kinh phí cho các Dự án Pháp lệnh. Tổ chức việc xây dựng các Dự án Pháp lệnh đúng tiến độ.

6. Trình Chính phủ xem xét, thông qua các Dự án Pháp lệnh để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 3. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 2 năm 2000, các cơ quan có đại diện trong Ban soạn thảo các Dự án Pháp lệnh thông báo cho Trưởng ban danh sách đại diện tham gia Ban soạn thảo dự án các Pháp lệnh trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có đại điện tham gia Ban soạn thảo chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu114/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2000
Ngày hiệu lực10/02/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 114/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Đê điều,phòng chống lụt, bão;khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 114/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Đê điều,phòng chống lụt, bão;khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu114/2000/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành10/02/2000
        Ngày hiệu lực10/02/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 114/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Đê điều,phòng chống lụt, bão;khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 114/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Đê điều,phòng chống lụt, bão;khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi

           • 10/02/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực