Nghị quyết 33/1999/NQ-QH10

Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 do Quốc Hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/1999/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000


QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/1999/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2000

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 62 và Điều 63 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 22 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 232/UBTVQH10 ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000 như sau:

1- Các dự án luật

Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 4-2000):

a) Quốc hội thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp năm 1992 cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và quyết định thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp.

b) Các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua:

1. Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi);

2. Luật khoa học và công nghệ;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự.

c) Các dự án trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến:

1. Luật kinh doanh bảo hiểm;

2. Luật phòng, chống ma tuý.

d) Các dự án tổ chức lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương:

1. Luật bảo vệ di sản văn hoá dân tộc.

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2000)

a) Các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua:

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức bộ máy nhà nước của Hiến pháp năm 1992.

2. Luật kinh doanh bảo hiểm;

3. Luật phòng, chống ma tuý.

b) Các dự án trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến:

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Luật biên giới quốc gia;

3. Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.

c) Dự án tổ chức lấy ý kiến đại biểu Quốc hội tại các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương:

1. Luật dân tộc;

2. Luật phòng cháy, chữa cháy.

2- Các dự án pháp lệnh

a) Chương trình thông qua:

1. Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp;

2. Pháp lệnh đấu thầu;

3. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng;

5. Pháp lệnh chăm sóc người cao tuổi;

6. Pháp lệnh phí và lệ phí;

7. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án dân sự;

8. Pháp lệnh tổ chức luật sư (sửa đổi);

9. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi);

10. Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi);

11. Pháp lệnh về tôn giáo;

12. Pháp lệnh thú y (sửa đổi);

13. Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật (sửa đổi);

14. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (sửa đổi).

b) Chương trình dự bị:

1. Pháp lệnh đê điều (sửa đổi);

2. Pháp lệnh phòng, chống lụt bão (sửa đổi);

3. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi (sửa đổi);

4. Pháp lệnh cơ yếu;

5. Pháp lệnh thể dục, thể thao;

6. Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mãi dâm;

7. Pháp lệnh về xây dựng Thủ đô;

8. Pháp lệnh giám định tư pháp;

9. Pháp lệnh trọng tài thương mại.

c) Chương trình chuẩn bị:

1. Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia (sửa đổi);

2. Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi);

3. Pháp lệnh quảng cáo;

4. Pháp lệnh thực phẩm;

5. Pháp lệnh về công tác cảnh vệ;

6. Pháp lệnh quản lý dự trữ quốc gia;

7. Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân.

Điều 2: Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000. Trong trường hợp thật cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và kịp thời báo cáo Quốc hội.

Điều 3: Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội quyết định, chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức bộ máy nhà nước của Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

Điều 4:

1- Các cơ quan, tổ chức trình dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm thực hiện đúng chương trình, tiến độ đã định và nâng cao chất lượng các dự án.

2- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp các cơ quan chủ trì soạn thảo để bảo đảm chất lượng thẩm tra, làm tốt công tác tham mưu cho Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc xem xét thông qua các dự án luật, pháp lệnh.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện chương trình, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để bảo đảm các luật, pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống.

Các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh để pháp luật được thực hiện thống nhất trong cả nước.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/1999/NQ-QH10

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/1999/NQ-QH10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/1999
Ngày hiệu lực05/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/1999/NQ-QH10

Lược đồ Nghị quyết 33/1999/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/1999/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/1999/NQ-QH10
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNông Đức Mạnh
        Ngày ban hành21/12/1999
        Ngày hiệu lực05/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/1999/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/1999/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000

            • 21/12/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/01/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực