Quyết định 115/2003/QĐ-BCN

Quyết định 115/2003/QĐ-BCN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 115/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương đã được thay thế bởi Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 115/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương


BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 115/2003/QĐ-BCN NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỚNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp ở các địa phương trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Công nghiệp địa phương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục Công nghiệp địa phương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức, hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn về phát triển công nghiệp ở địa phương trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc thông qua và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

2. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp ở địa phương, trình Bộ trưởng ban hành hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và chịu trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

3. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, cơ quan có liên quan đề xuất với Bộ trưởng tham gia với các Bộ, ngành, địa phương về việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp ở địa phương;

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công quốc gia và dự toán kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm, báo cáo Bộ trưởng tổng hợp vào dự toán ngân sách của Bộ để trình Nhà nước phê duyệt và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

5. Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt dự toán kinh phí cho các dự án khuyến công quốc gia;

6. Quản lý Quỹ khuyến công quốc gia;

7. Theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu về phát triển công nghiệp ở địa phương trong cả nước;

8. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động phổ biến kinh nghiệm sản xuất, quản lý, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, tư vấn đầu tư, tham gia hội chợ triển lãm quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin và các hoạt động khuyến công khác cho công nghiệp ở địa phương nhằm đẩy mạnh sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế;

9. Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết kinh tế, khoa học, công nghệ, đào tạo với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để thu hút, tạo lập các nguồn vốn và nguồn lực cho phát phát triển công nghiệp ở các địa phương;

10. Phối hợp với các Sở Công nghiệp địa phương chuẩn bị các hội nghị hàng năm về phát triển công nghiệp theo vùng lãnh thổ;

11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp ở địa phương;

12. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn phát triển các ngành công nghiệp;

13. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư có liên quan của các ngành công nghiệp thuộc Bộ quản lý;

14. Tham gia thẩm định các đề án đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp và các địa phương có liên quan;

15. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Cục Công nghiệp địa phương, gồm có:

1. Lãnh đạo:

a) Cục trưởng;

b) Các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc phụ trách từng lĩnh vực công tác do Cục trưởng phân công.

Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng, gồm có:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính,

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính,

c) Phòng Tiểu thủ công nghiệp,

d) Phòng Công nghiệp chế biến.

3. Các đơn vị trực thuộc.

Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng của Cục và xây dựng đề án thành lập các đơn vị trực thuộc Cục trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Hoàng Trung Hải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2003
Ngày hiệu lực04/08/2003
Ngày công báo20/07/2003
Số công báoSố 96
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2007
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 115/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 115/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu115/2003/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành04/07/2003
       Ngày hiệu lực04/08/2003
       Ngày công báo20/07/2003
       Số công báoSố 96
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2007
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 115/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương