Quyết định 115/2007/QĐ-UBND

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Gói thầu số 4 - Hoàn thiện bờ mái rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ dự án Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một - Giai đoạn II kèm theo Quyết định 189/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG HẠNG MỤC: GÓI THẦU SỐ 4 - HOÀN THIỆN BỜ MÁI RẠCH ÔNG ĐÀNH, THẦY NĂNG, THỦ NGỮ DỰ ÁN: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT - GIAI ĐOẠN II

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1652/STC-GCS ngày 11 tháng 10 năm 2007 về việc điều chỉnh đơn giá hỗ trợ, bồi thường về đất của dự án Hệ thống thoát nước thị xã – Giai đoạn II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy định bồi thường để giải phóng mặt bằng thi công hạng mục: Gói thầu số 4 – Hoàn thiện bờ mái rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ thuộc dự án: Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một – Giai đoạn II tại Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1, 2, mục III, phần A:

“1. Đất ở tại đô thị và nông thôn: Bồi thường theo Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản: Bồi thường theo Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có xem xét hỗ trợ thống nhất 200.000 đ/m2 (hai trăm ngàn đồng/m2­).”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Phú Cường, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (Chủ đầu tư), cùng Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực18/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu115/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thị Kim Vân
       Ngày ban hành08/11/2007
       Ngày hiệu lực18/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng Bình Dương

          • 08/11/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/11/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực