Quyết định 117/2002/QĐ-UB

Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 về quy định đơn giá thuê lao động chỉnh lý, sắp xếp tài liệu lưu trữ tích đống tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 đơn giá thuê lao động sắp xếp tài liệu lưu trữ đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 đơn giá thuê lao động sắp xếp tài liệu lưu trữ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2002/QĐ-UB

ngày 16 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ LAO ĐỘNG CHỈNH LÝ, SẮP XẾP TÀI LIỆU LƯU TRỮ TÍCH ĐỐNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân sửa đổi năm 1994,

- Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia số: 34/2001/PL-UBTVQH khoá 10, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Căn cứ Quyết định số: 136/1999/QĐ-BVGCP ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ, “Về đơn giá thuê lao động phục vụ cho các công việc thuộc Đề án: Chống nguy cơ hủy hoại, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia "

- Xét đề nghị của liên sở: Tài chính Vật giá - Lao động - Thương binh và Xã hột, tại Tờ trình số: 27/TT- LS, ngày 09/ 01/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành đơn giá thuê lao động chỉnh lý, sắp xếp tài liệu lưu trữ tích đống tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là: 583.720đ/mét giá (Năm trăm tám mươi ba ngàn bảy trăm hai mươi đồng trên một mét giá).

Điều 2. Đơn giá quy định tại Điều 1 là căn cứ để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh lập dự toán kinh phí và hợp đồng thuê lao động chỉnh lý, sắp xếp tài liệu lưu trữ tích đống hiện có tại các cơ quan, đơn vị đưa vào bảo quản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, TP BMT và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu117/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2002
Ngày hiệu lực16/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 đơn giá thuê lao động sắp xếp tài liệu lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 đơn giá thuê lao động sắp xếp tài liệu lưu trữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu117/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Văn Lạng
        Ngày ban hành16/01/2002
        Ngày hiệu lực16/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 đơn giá thuê lao động sắp xếp tài liệu lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 117/QĐ-UB năm 2002 đơn giá thuê lao động sắp xếp tài liệu lưu trữ