Quyết định 118/2001/QĐ-UB

Quyết định 118/2001/QĐ-UB về việc miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 118/2001/QĐ-UB miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định 105/2000/QĐ-TTG đã được thay thế bởi Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản đất đai UBND thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 118/2001/QĐ-UB miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định 105/2000/QĐ-TTG


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Sô: 118/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC MIỄN NỘP NỢ THUẾ NHÀ ĐẤT TỪ NĂM 1999 VỀ TRƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2000/QĐ-TTG NGÀY 25/8/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước ;
Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 9034/CT-KHTH ngày 01 tháng 11 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp thuận miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước cho 18 quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là : 5.972.465 Kg lúa.

(Cụ thể từng quận-huyện theo danh sách đính kèm).

Điều 2.- Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện căn cứ mức thuế được miễn theo danh sách đính kèm thực hiện các thủ tục miễn thuế theo quy định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :  
- Như điều 3
- Tổng Cục Thuế “để báo cáo”  
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2001
Ngày hiệu lực13/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 118/2001/QĐ-UB miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định 105/2000/QĐ-TTG


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 118/2001/QĐ-UB miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định 105/2000/QĐ-TTG
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu118/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành03/12/2001
        Ngày hiệu lực13/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 118/2001/QĐ-UB miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định 105/2000/QĐ-TTG

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/2001/QĐ-UB miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định 105/2000/QĐ-TTG