Quyết định 119/2006/QĐ-BNN

Quyết định 119/2006/QĐ-BNN ban hành “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 119/2006/QĐ-BNN “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành” đã được thay thế bởi Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định quản lý phân bón và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2006/QĐ-BNN “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 119/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC PHÂN BÓN PHẢI CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN NGÀNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục phân bón phải phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

PHÂN BÓN PHẢI PHẢI CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Loại phân bón

Tiêu chuẩn áp dụng

1

Phân hữu cơ vi sinh vật từ bã bùn mía

10TCN 525-2002

2

Phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt

10TCN 526-2002

* Danh sách gồm 02 loại phân bón.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2006/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2006/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực28/01/2007
Ngày công báo13/01/2007
Số công báoTừ số 31 đến số 32
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2006/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 119/2006/QĐ-BNN “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2006/QĐ-BNN “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2006/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực28/01/2007
        Ngày công báo13/01/2007
        Số công báoTừ số 31 đến số 32
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 119/2006/QĐ-BNN “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2006/QĐ-BNN “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”