Quyết định 1194/QĐ-KTNN

Quyết định 1194/QĐ-KTNN năm 2017 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1194/QĐ-KTNN 2017 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13;

Căn cứ Thông báo số 64-TB/BCSĐ ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước về kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 02 tháng 8 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII và Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin từ Trung tâm Tin học sang Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, cụ thể như sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước .

2. Nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán công nghệ thông tin;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơn vị trong toàn ngành.

Điều 2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, cụ thể:

1. Giải thể Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học;

2. Thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1467/QĐ-KTNN ngày 22/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Giám đốc Trung tâm Tin học và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1194/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1194/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1194/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1194/QĐ-KTNN 2017 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1194/QĐ-KTNN 2017 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1194/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýHồ Đức Phớc
       Ngày ban hành09/08/2017
       Ngày hiệu lực09/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1194/QĐ-KTNN 2017 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1194/QĐ-KTNN 2017 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin

            • 09/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực