Quyết định 1467/QĐ-KTNN

Quyết định 1467/QĐ-KTNN năm 2015 giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Quyết định 1467/QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm Tin học 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1194/QĐ-KTNN 2017 điều chỉnh chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1467/QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm Tin học 2015


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM TIN HỌC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tin học thực hiện chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán công nghệ thông tin;

2. Phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn, trung hạn và hàng năm;

3. Phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; phối hợp, tham gia các đoàn kiểm toán dự án công nghệ thông tin;

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơn vị trong ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1467/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1467/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1467/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1467/QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm Tin học 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1467/QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm Tin học 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1467/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1467/QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm Tin học 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1467/QĐ-KTNN giao bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm Tin học 2015