Quyết định 12/2007/QĐ-BCN

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện đã được thay thế bởi Thông tư 27/2013/TT-BCT Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện giải quyết tranh chấp và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Theo đề nghị của Cục trường Cục Điều tiết điện lực và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

 1. Sửa đổi, bổ sung tên điều và đoạn đầu Điều 5 như sau:

“Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Sở Công nghiệp và Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Kiểm tra viên điện lực Sở Công nghiệp và Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn kiểm tra trong phạm vi quản lý của mình, bao gồm:”.

 2. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực Sở Công nghiệp và Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Kiểm tra viên điện lực Sở Công nghìệp và Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:”

 3. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:

“a) Có trình độ trung cấp chuyên ngành điện trở lên đối với Kiểm tra vìên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; trình độ trung cấp chuyên ngành điện hoặc công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện;”.

 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, các đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh để thực hiện việc cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực theo quy định tại Điều 10 của Quy định này”.

 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Giám đốc sở công nghiệp cấp thẻ cho Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của các đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2007/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2007
Ngày hiệu lực04/04/2007
Ngày công báo20/03/2007
Số công báoTừ số 244 đến số 245
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2007/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành06/03/2007
       Ngày hiệu lực04/04/2007
       Ngày công báo20/03/2007
       Số công báoTừ số 244 đến số 245
       Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi quy định kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện