Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân đã được thay thế bởi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban quận 9 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 12/2009/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THÀNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 9.

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Tám
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân