Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ làm nhiệm vụ Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 19 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Liên Bộ: Công an, Lao động TBXH, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 90/STC-NS ngày 07/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ làm nhiệm vụ Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế mức phụ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

QUY ĐỊNH

MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Lai Châu).

I. Đối tượng và mức phụ cấp

Đối tượng được hưởng phụ cấp

Phụ cấp hàng tháng

Hệ số

Mức phụ cấp

* Tổ bảo vệ dân phố

1. Trưởng ban

2. Phó ban

3. Tổ trưởng

4. Tổ phó

5. Tổ viên

 

0,60

0,55

0,35

0,30

0,20

 

390.000

357.500

227.500

195.000

130.000

( Mức phụ cấp = Hệ số được hưởng x mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng)

II. Thời gian áp dụng:

Mức phụ cấp này được áp dụng kể từ ngày 01/5/2009.

III. Nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện:

- Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả mức phụ cấp hàng tháng cho tổ Bảo vệ dân phố được bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách xã, phường, thị trấn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2009
Ngày hiệu lực29/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTrần Văn Phu
       Ngày ban hành19/05/2009
       Ngày hiệu lực29/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2010
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ