Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2010/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 20 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 300/TTr-NV ngày 14 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Phòng Công Thương.

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý đô thị được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về thành lập Phòng Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2010
Ngày hiệu lực27/09/2010
Ngày công báo15/10/2010
Số công báoSố 83
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2010/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2010/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Trọng Tuấn
       Ngày ban hành20/09/2010
       Ngày hiệu lực27/09/2010
       Ngày công báo15/10/2010
       Số công báoSố 83
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2010/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2010/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị

           • 20/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực