Quyết định 62/2010/QĐ-UBND

Quyết định 62/2010/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2010/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1164/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc tổ chức Phòng Kinh tế huyện và Phòng Quản lý đô thị huyện trên cơ sở sắp xếp lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Phòng Công Thương huyện theo quy định tại Quyết định này; chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị theo Quy chế (mẫu) sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và phù hợp tình hình thực tế của huyện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế điểm 11, 12 Mục II Danh mục các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố); bãi bỏ Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2010
Ngày hiệu lực11/09/2010
Ngày công báo15/09/2010
Số công báoSố 75
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2010/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 62/2010/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu62/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành01/09/2010
       Ngày hiệu lực11/09/2010
       Ngày công báo15/09/2010
       Số công báoSố 75
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2010/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2010/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn

           • 01/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực