Quyết định 12/2014/QĐ-UBND

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kèm theo quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 31/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu văn phòng ủy ban nhân dân Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 31/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM E, KHOẢN 1, ĐIỀU 2 VÀ SỬA ĐỔI ĐIỂM B, KHOẢN 2, ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  302/TTr-VP ngày 11 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm e, Khoản 1, Điều 2 và sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Bãi bỏ Điểm e, Khoản 1, Điều 2.

2. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 6 Điểm b, Khoản 2, Điều 3 như sau:

- Phòng Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2014
Ngày hiệu lực24/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 31/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 31/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành14/04/2014
       Ngày hiệu lực24/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 31/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2014/QĐ-UBND sửa đổi 31/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai