Quyết định 12/QĐ-UB

Quyết định 12/QĐ-UB năm 1980 về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 12/QĐ-UB phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được thay thế bởi Quyết định 6700/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực khoa học kỹ thuật do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/QĐ-UB phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 12/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP KHEN THƯỞNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
– Căn cứ nghị định 20/CP ngày 8-2-1965 của Hội đồng Chính phủ ban hành “điều lệ khen thưởng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác” cùng các thông tư hướng dẫn áp dụng của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Lao đông và Bộ Tài chánh và Tổng Công đoàn Việt Nam ;
– Căn cứ quyết định số 396/QĐ-TC ngày 3-6-1977 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy định về tổ chức và quản lý hoạt động cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại thành phố Hồ Chí Mính;
– Để bảo đảm việc xét và quyết định khen thưởng kịp thời các sáng kiến có giá trị nhằm động viên khuyến khích mọi người lao động tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và phát triển sản xuất của thành phố,
– Theo đề nghị của Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phân cấp cho :

– Giám đốc các sở, ban được quyền khen thưởng đến mức tối đa 400đ,00;

– Giám đốc các xí nghiệp liên hợp, liên hợp các xí nghiệp, công ty được quyền quyết định khen thưởng đến mức tối đa 200đ00 ; đối với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật xác định được tiền làm lợi thực tế trong sản xuất ;

Điều 2. – Các quyết định khen thưởng trong bực 4 (từ 201đ – 400đ) phải được gởi đến Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố để vào sổ đăng ký sáng kiến cấp thành phố.

Điều 3. – Các thủ tục xét duyệt, khen thưởng sáng kiến thực hiện như trong quyết định số 396/QĐ-TC của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 4. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Thi đua thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/1980
Ngày hiệu lực16/01/1980
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 12/QĐ-UB phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/QĐ-UB phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành16/01/1980
        Ngày hiệu lực16/01/1980
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/QĐ-UB phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/QĐ-UB phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật