Quyết định 12/QĐ-UBND

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 12/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính Sở Nội vụ đã được thay thế bởi Quyết định 1365/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành nội vụ Đồng Nai 2015 và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính Sở Nội vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 01 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình 1874/TTr-SNV ngày 21 tháng 10 năm 2011 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2251/TTr-VP ngày 30 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, gồm: 08 thủ tục hành chính mới ban hành; 15/67 thủ tục hành chính sửa đổi, 02/67 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và 50/67 thủ tục hành chính giữ nguyên đã được công bố tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2012
Ngày hiệu lực03/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính Sở Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 12/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính Sở Nội vụ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu12/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
      Người kýĐinh Quốc Thái
      Ngày ban hành03/01/2012
      Ngày hiệu lực03/01/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2015
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 12/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính Sở Nội vụ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi bộ thủ tục hành chính Sở Nội vụ