Quyết định 3739/QĐ-UBND

Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 1365/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành nội vụ Đồng Nai 2015 và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3739/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1932/TTr-SNV ngày 09 tháng 11 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1843/TTr-VP ngày 13 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi 27/73, bãi bỏ 02/73 thủ tục hành chính tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bổ sung mới 07 thủ tục hành chính. Các nội dung khác của Quyết định số 12/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3739/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3739/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3739/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3739/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực17/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Đồng Nai