Quyết định 120/2001/QĐ-UB

Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH LẠI CÁC CHỨC DANH KHÁC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ ; Thông tư Liên tịch số 99/1998/TT-LT-TCCP-BTC-BLĐTB và XH ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn ;
Theo Công văn số 210/BTCCBCP-CQĐP ngày 22 tháng 6 năm 2001 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP Nghị định số 40/NĐ-CP và Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 93/TCCQ ngày 27 tháng 9 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn quy định tại Quyết định số 6303/QĐ-UB-NC ngày 21 tháng 11 năm 1998, Công văn số 161/CV-UB-NC ngày 13 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố sang các chức danh theo Công văn số 210/BTCCBCP-CQĐP ngày 22 tháng 6 năm 2001 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, như sau :

1- Đối với phường, thị trấn bố trí từ 21 đến 25 cán bộ, ngoài các chức danh chủ chốt, chức danh chuyên môn đã được quy định tại Điều 3, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ, có thể bố trí thêm chức danh :

1.1- Lao động-Thương binh và Xã hội ;

1.2- Kinh tế ;

1.3- Văn hóa Thông tin-Thể dục Thể thao (Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao, Giáo dục, Y tế) ;

1.4- Quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị ;

1.5- Phó trưởng Ban chỉ huy Quân sự ;

1.6- Kế hoạch-Thống kê-Dân số và Trẻ em.

2- Đối với xã bố trí từ 21 đến 25 cán bộ, ngoài các chức danh chủ chốt, chức danh chuyên môn đã được quy định tại Điều 3, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ, có thể bố trí thêm các chức danh :

2.1- Lao động-Thương binh và Xã hội ;

2.2- Kinh tế ;

2.3- Văn hóa Thông tin-Thể dục Thể thao (Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao, Giáo dục, Y tế) ;

2.4- Giao thông thủy lợi và phát triển nông thôn ;

2.5- Phó trưởng Ban chỉ huy Quân sự ;

2.6- Phó trưởng Công an ;

2.7- Kế hoạch-Thống kê-Dân số và Trẻ em.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQ và các Đoàn thể
- Các sở-ngành thành phố
- Các Ban Hội đồng nhân dân
- VP/TU, Ban TC/TU
- Sở Tài chánh-Vật giá TP
- Bảo hiểm Xã hội thành phố  
- Ban TCCQ/TP (3b)
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2001
Ngày hiệu lực11/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu120/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành11/12/2001
       Ngày hiệu lực11/12/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/2001/QĐ-UB điều chỉnh lại chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn