Quyết định 12006/QĐ-BCT

Quyết định 12006/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12006/QĐ-BCT phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12006/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4258/BTNMT-ĐCKS ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung quy hoạch quặng talc tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nng;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Sơn Phú tại Tờ trình số 09/Cty-ĐSP ngày 16 tháng 7 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực quặng talc tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vào Phụ lục 20 “Danh mục dự án đầu tư thăm dò quặng talc, giai đoạn đến năm 2015” thuộc Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc khu vực quặng talc nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008, các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND thành phố Đà Nng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ KHU VỰC QUẶNG TALC TẠI THÔN NAM MỸ, XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 12006/QĐ-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên mỏ

Diện tích (ha)

Điểm

Tọa độ VN 2000 KTT1110, múi chiếu 60

X(m)

Y(m)

Khu vực quặng talc tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nng

35,52

1

1784735

181380

2

1784735

182285

3

1784350

182540

4

1784350

181600

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12006/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12006/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2015
Ngày hiệu lực04/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12006/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 12006/QĐ-BCT phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12006/QĐ-BCT phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12006/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành04/11/2015
       Ngày hiệu lực04/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12006/QĐ-BCT phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12006/QĐ-BCT phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp 2015

           • 04/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực