Quyết định 1202/QĐ-KTNN

Quyết định 1202/QĐ-KTNN năm 2013 điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1202/QĐ-KTNN 2013 phân công nhiệm vụ công tác Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1202 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-KTNN ngày 25/5/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được quy định tại Khoản 3 và Khoản 6, Điều 2 Quyết định số 588/QĐ-KTNN ngày 25/5/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc phân công công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể như sau:

Chuyển nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đảm nhiệm sang Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng đảm nhiệm.

Chuyển nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực hợp tác quốc tế và nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Vụ Hợp tác quốc tế do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng đảm nhiệm sang Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đảm nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013

Điều 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chỉnh phủ;
- Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các Ngân hàng thương mại nhà nước;
- Lưu: VT, TCCB (15).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1202/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1202/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1202/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1202/QĐ-KTNN 2013 phân công nhiệm vụ công tác Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1202/QĐ-KTNN 2013 phân công nhiệm vụ công tác Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1202/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành01/11/2013
       Ngày hiệu lực01/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1202/QĐ-KTNN 2013 phân công nhiệm vụ công tác Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1202/QĐ-KTNN 2013 phân công nhiệm vụ công tác Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

           • 01/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực