Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9

Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 năm 2006 về thành lập một số đơn vị cấp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nội dung toàn văn Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 thành lập đơn vị cấp vụ thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao


VIỆN KIỂM SÁT
NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/QĐ-VKSTC-V9

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ CẤP VỤ THUỘC BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên họp ngày 26/7/2006 thảo luận và quyết định Đề án thành lập một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thành lập mới ba đơn vị cấp vụ sau đây thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

1- Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án tham nhũng do Cơ quan điều tra tội phạm về tham nhũng của Bộ Công an trực tiếp điều tra.

b- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ án tham nhũng.

c- Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan khác để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

d- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp hoạt động với Cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra, Tòa án trong các lĩnh vực: trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng; chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm tham nhũng và kiến nghị về chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống tham nhũng.

2- Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án ma túy do Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp điều tra.

b- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với những vụ án về ma túy.

c- Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các kiến nghị đối với các ngành, các cấp và cơ quan hữu quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

3- Vụ Hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong ngành Kiểm sát nhân dân.

b- Là đầu mối quản lý công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của ngành Kiểm sát nhân dân; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Kiểm sát nhân dân; làm nhiệm vụ phát ngôn về đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân.

c- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng để chuyển đến các đơn vị trong ngành Kiểm sát giải quyết theo thẩm quyền; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý các đơn vị trong ngành Kiểm sát về công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng. Phối hợp với các đơn vị trong ngành Kiểm sát tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quản lý, theo dõi các chương trình dự án quốc tế tài trợ của ngành Kiểm sát; tiếp nhận, tổ chức biên dịch các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Kiểm sát.

d- Nghiên cứu, đề xuất với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phương hướng và kế hoạch hợp tác của ngành Kiểm sát Việt Nam đối với nước ngoài; định kỳ báo cáo về kết quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của ngành Kiểm sát; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý đoàn ra, đoàn vào.

Điều 2:

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cụ thể, biên chế cán bộ, ký hiệu, tên gọi tắt của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được quy định tại Điều 1 của Quyết định này do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định trong Quy chế nhiệm vụ, chức trách làm việc của từng đơn vị.

Điều 3:

Quyết định này bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ/VKSNDTC-TCCB ngày 19/2/2003 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực thi hành từ ngày được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M VIỆN KIỂM SÁT
VIỆN TRƯỞNG
Hà Mạnh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/QĐ-VKSTC-V9

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/QĐ-VKSTC-V9
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2006
Ngày hiệu lực26/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/QĐ-VKSTC-V9

Lược đồ Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 thành lập đơn vị cấp vụ thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 thành lập đơn vị cấp vụ thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu121/QĐ-VKSTC-V9
       Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
       Người kýHà Mạnh Trí
       Ngày ban hành26/09/2006
       Ngày hiệu lực26/09/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 thành lập đơn vị cấp vụ thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 thành lập đơn vị cấp vụ thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao

           • 26/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực