Quyết định 1214/QĐ-UBND

Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2013 công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1214/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính cấp xã Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định đối với các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố kèm theo các quyết định: Số 1613/QĐ-UBND ngày 09/10/2011, số 1676/QĐ-UBND ngày 18/11/2011, số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011, số 1894/QĐ-UBND ngày 26/12/2012, số 157/QĐ-UBND ngày 15/02/2012, số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012, số 1658/QĐ-UBND ngày 12/11/2012, số 2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 404/QĐ-UBND ngày 26/3/2013, số 478/QĐ-UBND ngày 09/4/2013, số 523/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 và số 526/QĐ-UBND ngày 18/4/2013.

Điều 4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1214/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2013
Ngày hiệu lực05/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1214/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính cấp xã Bắc Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1214/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính cấp xã Bắc Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1214/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
     Người kýBùi Văn Hải
     Ngày ban hành05/08/2013
     Ngày hiệu lực05/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1214/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính cấp xã Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1214/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính cấp xã Bắc Giang