Quyết định 122/2001/QĐ-UB

Quyết định 122/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 122/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2: ĐOẠN NHẬT TÂN – BƯỞI, TỶ LỆ 1/500”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 43/1999/QĐ-UB ngày 29/5/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt QHCT quận Cầu Giấy, tỉ lệ: 1:2000;
Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt QHCT quận Tây Hồ, tỉ lệ 1:2000;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại Tờ trình số 215/KTST-QH ngày 24 th¸ng 4 n¨m 2001 vµ c«ng v¨n sè 571/KTST-QH ngµy 5/11/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt hồ sơ chỉ giới tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân - Bưởi, tỷ lệ 1/500 (có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tháng 01 năm 2001 được Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấp thuận ngày 05/11/2001, với các nội dung chính như sau:

1- Địa điểm

Tuyến đường đi qua đường Phú Thượng, Nhật Tân, Xuân La, Bưởi - quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy.

2- Cấp hạng, tuyến:

2.1. Cấp hạng đường: Đường chính Thành phố

2.2. Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 4500m.

- Điểm đầu: Nút giai thông đầu cầu Nhật Tân theo quy hoạch.

- Điểm cuối: Nút giao thông Bưởi – Hoàng Quốc Việt.

Vị trí tuyến được xác định trên cơ sở hướng tuyến trong điều chỉnh qui hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó đoạn qua làng Bái Ân theo phương án 2.

2.3. Qui mô:

a. Đoạn từ ngã ba Xuân La đến nút giao thông Bưởi (từ điểm 5 đến điểm 10) không có tuyến đường sắt đô thị, bề rộng mặt cắt ngang B=57,5m bao gồm:

2 lòng đường xe cơ giới: 2x11,25m=22,5m

2 lòng đường xe địa phương: 2x7,0m=14,0m

Vỉa hè 2 bên:  2x8,0m=16,0m

Dải phân cách trung tâm: = 3,0m

Dải phân cách 2 bên: 2x1,0m=2,0m

b. Đoạn từ nút giao thông đầu cầu Nhật Tân đến nút Xuân La (từ điểm 1 đến điểm 5) có thêm tuyến đường sắt đô thị chạy song hành, bề rộng mặt cắt ngang B=64,0m. Mặt cắt ngang điển hình cơ bản tương tự như đoạn từ nút giao thông Xuân La đến nút giao thông Bưởi nhưng dải phân cách phÝa Đông được mở rộng thêm làm hành lang để bố trí tuyến đường sắt đô thị.

2.4. Các nút giao thông

- Các nút giao thông ở hai đầu đoạn tuyến gồm nút giao thông đầu cầu Nhật Tân và nút giao thông Bưởi tổ chức giao khác mức. Chỉ giới đường đỏ chính thức trong phạm vi 2 nút giao thông này sẽ được xác định theo dự án riêng về xây dựng nút giao thông, trong hồ sơ này chỉ xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu thiết kế nút.

- Các điểm giao cắt khác trên đoạn tuyến tổ chức giao bằng.

Điều 2: Giao Kiến trúc Sư trưởng Thành phố tổ chức cắm móc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao cho UBND các quận, phường sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và qui hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Kiến trúc Sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Địa chính Nhà đất, Tài chính Vật giá; Chủ tịch UBND các quận: Cầu Giấy, Tây Hồ; Chủ tịch UBND các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Xuân la, Bưởi, Nghĩa Đô; c¸c tæ chøc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2001
Ngày hiệu lực20/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 122/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 122/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu122/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành05/12/2001
        Ngày hiệu lực20/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 122/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500

            • 05/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực