Quyết định 12204/QĐ-BCT

Quyết định 12204/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12204/QĐ-BCT thăm dò khai thác chế biến khoáng chất mica pyrit quarzit thạch anh silimanit 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12204/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG CHẤT MICA, PYRIT, QUARZIT, THẠCH ANH, SILIMANIT, SERICIT, VERMICULIT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị ca Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Công văn số 3198/UBND-CN ngày 27 tháng 7 năm 2015 và ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 2772/ĐCKS-KS ngày 01 tháng 10 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực đá quarzit xã Bảo Nhai và xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào Danh mục các dự án thăm dò giai đoạn đến năm 2020 tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Diện tích và tọa độ khu vực đá quarzit xã Bảo Nhai và xã Cốc Lầu nêu trên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013. Các nội dung khác của Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC ĐÁ QUARZIT XÃ BẢO NHAI VÀ XÃ CỐC LẦU, HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số:12204/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC
Hệ VN-2000, KTT 104045’, MC: 30

Tên điểm

Y

X

Ghi chú

1

449467

2476934

Khu vc 1: Din tích 15 ha

2

449389

2476669

3

449773

2476428

4

449811

2476515

5

450041

2476420

6

450083

2476504

7

449876

2477203

Khu vực 2: Diện tích 13,02 ha

8

449938

2476950

9

450443

2476954

10

450396

2477208

Tổng

 

 

28,02 ha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12204/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12204/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12204/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 12204/QĐ-BCT thăm dò khai thác chế biến khoáng chất mica pyrit quarzit thạch anh silimanit 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12204/QĐ-BCT thăm dò khai thác chế biến khoáng chất mica pyrit quarzit thạch anh silimanit 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12204/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành09/11/2015
       Ngày hiệu lực09/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12204/QĐ-BCT thăm dò khai thác chế biến khoáng chất mica pyrit quarzit thạch anh silimanit 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12204/QĐ-BCT thăm dò khai thác chế biến khoáng chất mica pyrit quarzit thạch anh silimanit 2015

           • 09/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực