Quyết định 1223/QĐ-UBND

Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2017 gia hạn Quy chế thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1223/QĐ-UBND gia hạn Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập tái xuất 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA CỬA KHẨU PHỤ BẢN VƯỢC, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hoá;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị: Công Thương, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII Lào Cai, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai, Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- CT, PCT3;
- Như Điều 3 QĐ;
- CVP, PCVP1;
- Lưu: VT, KT2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1223/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1223/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1223/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1223/QĐ-UBND gia hạn Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập tái xuất 2017


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1223/QĐ-UBND gia hạn Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập tái xuất 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1223/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýLê Ngọc Hưng
       Ngày ban hành19/04/2017
       Ngày hiệu lực19/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1223/QĐ-UBND gia hạn Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập tái xuất 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1223/QĐ-UBND gia hạn Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập tái xuất 2017

           • 19/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực