Quyết định 1232/QĐ-CTUBND

Quyết định 1232/QĐ-CTUBND năm 2013 quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1232/QĐ-CTUBND 2013 mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 688/SNV-TCBC ngày 23/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh theo đúng Quyết định 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Mức thù lao:

+ Cấp tỉnh: Không quá 05 lần mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

+ Cấp huyện: Không quá 3,2 lần mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

2. Ban Chấp hành các hội có tính chất đặc thù thống nhất định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội và các chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại trên nguyên tắc bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch; phải bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của hội và ngân sách sẽ không cấp bổ sung. Việc sử dụng kinh phí phải thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1578/QĐ-CTUBND ngày 28/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh (PA 83);
- Lưu: VT, TmN, QP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1232/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1232/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1232/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1232/QĐ-CTUBND 2013 mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1232/QĐ-CTUBND 2013 mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1232/QĐ-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành24/05/2013
       Ngày hiệu lực24/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1232/QĐ-CTUBND 2013 mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1232/QĐ-CTUBND 2013 mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa

           • 24/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực