Quyết định 124-QĐ

Quyết định 124-QĐ năm 1981 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về Rong câu và Aga do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124-QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 124-QĐ NGÀY 18-6-1981 BAN HÀNH HAI TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
Xét đề nghị ngày 28-5-1981 của Cục trưởng Cục tiêu chuẩn đo lường - chất lượng Nhà nước về việc Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước xét duyệt và ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước về rong câu và aga.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước:

TCVN 3590-81. Rong câu

TCVN 3591-81. Aga

Điều 2: Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1982 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Lê Khắc

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 124-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 124-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/1981
Ngày hiệu lực 01/01/1982
Ngày công báo 15/07/1981
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 124-QĐ 2 tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3590-81,TCVN 3591-81


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 124-QĐ 2 tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3590-81,TCVN 3591-81
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 124-QĐ
Cơ quan ban hành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Người ký Lê Khắc
Ngày ban hành 18/06/1981
Ngày hiệu lực 01/01/1982
Ngày công báo 15/07/1981
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 18/06/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/07/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/1982

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực