Quyết định 1252/QĐ-TTg

Quyết định 1252/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1252/QĐ-TTg 2014 Phát triển môi trường hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1252/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG, HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH VÀ HỘI AN - QUẢNG NAM”, VAY VỐN ADB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng sử dụng vốn ADB giai đoạn 2014-2016 và sau năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4005/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam” (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình và Quảng Nam.

Chủ Dự án dự kiến: Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình và Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam.

3. Mục tiêu chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp quản lý lũ lụt cho 02 thành phố Đồng Hới và Hội An; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện dự án, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực quản lý vận hành, giám sát, bảo trì công trình cho một số cơ quan cấp tỉnh và thành phố nhằm đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu quả và bền vững, giúp các địa phương giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường đô thị và giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

4. Hoạt động chính của Dự án:

- Xây dựng hệ thống thoát nước cho các thành phố Đồng Hới và Hội An.

- Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) và thành phố Hội An.

- Quản lý lũ lụt và cơ sở hạ tầng khác.

- Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý, thực hiện và vận hành dự án, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan, chính quyền và các đơn vị dịch vụ công ích địa phương trong lĩnh vực môi trường đô thị.

5. Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2015-2020.

6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 127,32 triệu USD, trong đó:

- Vay nguồn vốn thông thường (OCR) của ADB: 100 triệu USD.

- Viện trợ không hoàn lại: 5,25 triệu USD.

- Vốn đối ứng phía Việt Nam: 22,07 triệu USD (được bố trí từ nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình và Quảng Nam).

- Việc phân bổ cụ thể vốn vay, viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng của các địa phương như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cho vay lại đối với vốn vay ADB theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Điều 2. Bộ Tài chính thẩm định phương án tài chính và khả năng trả nợ của Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đàm phán với ADB.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình và Quảng Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan căn cứ phương án tài chính của Dự án đã được thẩm định và phê duyệt, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Các cơ quan chủ quản được tiến hành các hoạt động thực hiện trước theo quy định hiện hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Quảng Bình và Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, QHQT (3). HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1252/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1252/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1252/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1252/QĐ-TTg 2014 Phát triển môi trường hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1252/QĐ-TTg 2014 Phát triển môi trường hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1252/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1252/QĐ-TTg 2014 Phát triển môi trường hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1252/QĐ-TTg 2014 Phát triển môi trường hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

           • 25/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực