Quyết định 12603/QĐ-UBND

Quyết định 12603/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12603/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12603/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-TP ngày 05 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 01 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Chỉ thị

số 03/2009/CT-UBND ngày 18/5/2009

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận

Chỉ thị được ban hành căn cứ Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 06/5/2009 của UBND thành phố HCM về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm ở người trên địa bàn quận đã hết hiệu lực thi hành.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12603/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12603/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2015
Ngày hiệu lực09/10/2015
Ngày công báo15/11/2015
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12603/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12603/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12603/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12603/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành09/10/2015
       Ngày hiệu lực09/10/2015
       Ngày công báo15/11/2015
       Số công báoSố 51
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12603/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12603/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2015

           • 09/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực