Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 2009 biện pháp phòng dịch cúm A H1N1 ở người Bình Thạnh Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 12603/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2015 và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 2009 biện pháp phòng dịch cúm A H1N1 ở người Bình Thạnh Hồ Chí Minh


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/CT.UBND

Bình Thạnh, ngày 18 tháng 05 năm 2009

KHẨN

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH CÚM A (H1N1) Ở NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới dịch cúm A (H1N1) đã xảy ra tại 18 quốc gia, 2 quốc gia có trường hợp tử vong là Mexico và Mỹ. Tính đến ngày 03 tháng 5 năm 2009 tại Mỹ đã phát hiện 226 trường hợp dương tính với cúm A( H1N1), trong đó có 1 bé trai 23 tháng tuổi đến từ Mexico tử vong. Tại Mexico đã xác định 506 trường hợp mắc bệnh trong đó 19 trường hợp tử vong. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo rằng những diễn biến tại Mexico và Mỹ đã đặt cộng đồng quốc tế trước một tình trạng y tế khẩn cấp có quy mô toàn cầu và nâng mức báo động đại dịch lên cấp 5. Đến nay dịch cúm A (H1N1) có khả năng lây lan từ người sang người và tiếp tục lan rộng sang nhiều quốc gia khác như: Áo (1), Canada(85), Hồng Kông - Trung Quốc (1), Costa Rica (1), Đan Mạch (1), Pháp (2), Đức (8), Ai-len (1), Israel (3), Ý (1), Hà lan (1), Nam Triều tiên (1), Tây ban Nha (40), Anh (15), New Zealand (4), Thụy sĩ (1)… Tuy nhiên cho đến nay tại các ổ dịch chưa ghi nhận trường hợp heo mắc bệnh.

Thực hiện chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện công văn số 2157/SYT-NVY ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch khẩn cấp phòng chống dịch cúm lợn A (H1N1) trên người tại thành phố Hồ Chí Minh;

Trước tình hình dịch cúm A (H1N1) trên người đang tiếp tục lan rộng; để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân, tránh gây tâm lý hoang mang; Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thủ trưởng các phòng ban, trung tâm và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn quận Bình Thạnh như sau:

1. Giao các chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

a) Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm (bao gồm cúm A (H1N1, H5N1) trên người và trên gia cầm, gia súc).

b) Khẩn trương tổ chức triển khai hệ thống giám sát phát hiện, cách ly kiểm dịch đối với người nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm cúm A (H1N1), đặc biệt đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ các nước, các vùng lãnh thổ có dịch bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công an phường, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố tăng cường quản lý người nhập cảnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi giám sát tình trạng sức khỏe của người nhập cảnh cư trú trên địa bàn; người cư trú trên địa bàn có tiếp xúc với người nhiễm hoặc có thể nhiễm cúm A (H1N1):

* Đối với người nhập cảnh từ các vùng có người mắc cúm A (H1N1) đã được xác định: thực hiện các biện pháp giám sát cấp 1 (theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế)

* Đối với người nhập cảnh cùng chuyến bay với người nghi ngờ nhiễm cúm A(H1N1): thực hiện các biện pháp giám sát cấp 2 (theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế)

* Đối với người nhập cảnh cùng chuyến bay với người nhiễm hoặc có thể nhiễm cúm A (H1N1): thực hiện các biện pháp giám sát cấp 3 (theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế)

* Đối với người có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm cúm A (H1N1): thực hiện các biện pháp giám sát cấp 1 (theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế)

* Đối với người có tiếp xúc thông thường với người nhiễm hoặc có thể nhiễm cúm A (H1N1): thực hiện các biện pháp giám sát cấp 2 (theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế)

* Đối với người có tiếp xúc gần (người chăm sóc, sống cùng hay tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết đường hô hấp hoặc dịch cơ thể của người có thể nhiễm hay đã xác định nhiễm cúm A (H1N1): thực hiện các biện pháp giám sát cấp 3 (theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế)

- Chuẩn bị sẵn sàng ít nhất một khu vực cách ly kiểm dịch tập trung đối với những người thuộc diện phải giám sát cấp 3 theo chỉ định của ngành y tế.

c) Chỉ đạo Trưởng trạm y tế:

- Phối hợp với đội cơ động tuyến quận để giám sát kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly điều trị để cách ly người bệnh nghi ngờ nhiễm cúm A (H1N1)

- Phối hợp với tuyến trên để tổ chức chuẩn đoán xác định và điều trị kịp thời hiệu quả

- Phối hợp với Ủy ban mặt trận và Hội liên hiệp phụ nữ phường truyền thông giáo dục rộng rãi trong nhân dân hiểu biết rõ về dịch bệnh cúm A (H1N1) và cách phòng ngừa bệnh; vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường. Có kế hoạch tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào ngày thứ bảy trên địa bàn từ các hộ dân đến khu ăn ở, sinh hoạt và khu vực công cộng.

d) Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày cho Trung tâm Y tế Dự phòng quận để tổng hợp báo cáo cho Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận (Phòng Y tế). Nơi nhận báo cáo: Khoa kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm Y tế Dự phòng quận số 99/6 Nơ Trang Long, phường 11, điện thoại (08)2.2423.138, fax: (08) 35512.359 hoặc email: [email protected].

đ) Hỗ trợ chi kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong cộng đồng.

2. Giao Phòng Y tế quận:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành chỉ thị khẩn cấp phòng chống dịch cúm A (H1N1), thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1) cấp quận và phường. Giám sát điểm cách ly cộng đồng tại quận khi có dịch bệnh xảy ra và công tác tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện quận. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện ở các đơn vị và kịp thời báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

3. Giao Trung tâm Y tế Dự phòng quận:

- Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. Phân phối tờ bướm, tờ rơi với nội dung phòng chống bệnh đến các đơn vị. Tăng cường công tác thông tin giáo dục sức khỏe về dịch bệnh (nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng chống).

- Thành lập 2 đội cơ động chống dịch cấp quận, được trang bị đầy đủ các phương tiện cho công tác phòng chống dịch: trực tiếp và phối hợp với tổ chống dịch tại các phường thực hiện bao vây dập dịch thanh khiết môi trường, nhà cửa; phối hợp chính quyền địa phương, các cơ quan, xí nghiệp thực hiện giám sát, kiểm dịch, lấy mẫu bệnh phẩm cách ly người bệnh và người tiếp xúc.

- Tập huấn các quy trình kỹ thuật chuyên môn trong công tác phòng chống dịch cúm lây qua đường hô hấp cho các cán bộ y tế dự phòng quận; đội cơ động chống dịch cấp quận và tổ chống dịch cấp phường. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị theo cơ số của đội chống dịch cơ động cấp quận; kiểm tra và bổ sung cơ số trang thiết bị cho 20 tổ chống dịch phường.

- Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện quận bố trí và xây dựng phương án khu vực cách ly kiểm dịch cộng đồng cấp quận tại Trạm y tế phường 11.

- Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tình hình giám sát cách ly kiểm dịch hàng ngày gởi về Ủy ban nhân dân quận (Phòng Y tế) và Sở Y tế .

4. Giao Bệnh viện quận:

- Chuẩn bị sẵn sàng khu điều trị cách ly. Tổ chức thu dung và cách ly điều trị, phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện đúng quy trình, hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị. Chuẩn bị đầy đủ thuốc và các phương tiện cần thiết cho chuẩn đoán và chữa trị cho người bệnh.

- Tổ chức huấn luyện cho nhân viên của đơn vị và 20 trạm Y tế phường phương pháp chẩn đoán phát hiện sớm, phòng ngừa nhiễm bệnh và xử lý đúng quy định theo Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1).

5. Giao Trạm Thú y quận:

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi. Tăng cường giám sát dịch tễ trên địa bàn kết hợp Chi cục Thú y lấy mẫu xét nghiệm đánh giá, giám sát sự lưu hành của vi rút Cúm A (H1N1, H5N1) tại các cơ sở chăn nuôi. Phối hợp kiểm soát chặt chẽ sản phẩm động vật ngoại nhập lưu hành trên địa bàn quận.

- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất tiêu độc sát trùng, cung cấp hóa chất, hướng dẫn người chăn nuôi gia súc, gia cầm thường xuyên tiêu độc, sát trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, các cơ sở giết mổ; xử lý chất thải chăn nuôi.

- Hướng dẫn người chăn nuôi, giết mổ, chế biến; tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động tối thiểu như: khẩu trang, găng tay, kính, quần áo bảo hộ lao động. Sau khi tiếp xúc phải rửa tay chân bằng nước xà bông để tránh mầm bệnh lây sang người. Người bị bệnh nhất là sốt, cảm cúm không được tiếp xúc, chăm sóc đàn heo.

- Theo dõi cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, cung cấp thông tin về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho các cơ quan chức năng.

- Phối hợp các ban quản lý các chợ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch.

- Hoàn tất việc tiêm phòng đợt 1 năm 2009 các loại bệnh theo quy định trong tháng 5/2009, sau đó tiếp tục tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi.

6. Giao Phòng Kinh tế quận:

Chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra xử lý các điểm mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trái phép.

7. Giao Công an quận:

- Chỉ đạo công an phường lập danh sách những người nhập cảnh (nhất là những người đến hoặc trở về từ vùng có trường hợp mắc cúm A (H1N1), người có tiếp xúc với người nhiễm hoặc có thể nhiễm cúm A (H1N1) theo yêu cầu của ngành y tế. Chỉ đạo các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tăng cường quản lý lập danh sách người nhập cảnh cư trú tại khách sạn, nhà nghỉ.

- Hỗ trợ ngành y tế và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện giám sát, cách ly kiểm dịch theo quy định, nhất là đối với các trường hợp cưỡng chế cách ly đối với các đối tượng trong diện giám sát nhưng cố tình không tuân thủ theo yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phối hợp liên ngành kiểm tra ngăn chặn xử lý việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trái phép.

8. Giao Phòng Giáo dục đào tạo:

- Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường hướng dẫn cán bộ- công nhân viên người lao động và toàn thể học sinh từ cấp tiểu học trở lên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, tuân thủ các biện pháp giám sát cách ly của ngành y tế khi có trường hợp bệnh xảy ra.

- Báo cáo hàng ngày về phòng Y tế số ca mắc bệnh phát hiện tại các cơ sở trường học.

9. Giao Phòng Văn hóa Thông tin :

- Chỉ đạo Bản tin Gia Định thực hiện các bài viết về biện pháp phòng chống dịch cúm A (H1N1) tại cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế:

* Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với dịch tiết hầu, họng.

* Sử dụng thường xuyên thuốc sát trùng đường mũi họng.

* Làm thông thoáng nơi ở, hạn chế sử dụng máy điều hòa nhiệt độ.

* Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì cách ly với mọi người và không đến nơi tụ tập đông người tốt nhất là ở nhà để phòng cho người không bị mắc bệnh.

- Chỉ đạo chuyên trách Văn hóa thông tin các phường dán các áp phích, treo băng rôn, phối hợp với trạm y tế phường phát tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

10. Giao Trung tâm Văn hóa:

Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức xe loa phát thanh, panô, áp phích, băng rôn, tại các khu vực trung tâm quận để mọi người dân biết và cùng phối hợp thực hiện.

11. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Đảm bảo công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư thiết yếu cho công tác phòng chống dịch bệnh.

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ hướng dẫn nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhắc nhở, động viên nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc các yêu cầu giám sát của ngành y tế và chính quyền địa phương.

13. Thiết lập 02 đường dây nóng của quận Bình Thạnh để tư vấn, trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến cúm A (H1N1):

+ Bệnh viện quận: 0908.811464 và 3.8417.403

+ Trung tâm Y tế Dự phòng quận: 0918.348.359 và 2.2423.138

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Sở Y tế, TTYTDP thành phố;
- TTQU, TT.HĐND/Q;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể quận;
- Thành viên BCĐ CSSKND/Q;
- VPQU: Chánh văn phòng;
- VP.HĐND và UBND quận; C,PVP, THVX;
- Các UBND phường;
- Lưu: VT.
- Các đơn vị phòng ban

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Ngọc Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2009
Ngày hiệu lực28/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 2009 biện pháp phòng dịch cúm A H1N1 ở người Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 2009 biện pháp phòng dịch cúm A H1N1 ở người Bình Thạnh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Ngọc Anh
        Ngày ban hành18/05/2009
        Ngày hiệu lực28/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 2009 biện pháp phòng dịch cúm A H1N1 ở người Bình Thạnh Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 2009 biện pháp phòng dịch cúm A H1N1 ở người Bình Thạnh Hồ Chí Minh