Quyết định 1268/QĐ-TCHQ

Quyết định 1268/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1268/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Giám sát Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI GIÁM SÁT THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CHI MA TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 06 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 8760/BTC-TCCB ngày 05/7/2011 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và tiêu chí thành lập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn:

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội nêu tại Điều 1 đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT. TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1268/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1268/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1268/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1268/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Giám sát Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1268/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Giám sát Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1268/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1268/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Giám sát Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1268/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Giám sát Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn

            • 28/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực