Quyết định 1272/QĐ-UBND

Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2009 về đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại thành Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và kiện toàn tổ chức Trung tâm do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1272/QĐ-UBND 2009 đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thương mại Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI THÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC TRUNG TÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2822/2001/QĐ-UB ngày 20 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 607/SVHTTDL-TCCB ngày 12 tháng 5 năm 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại thành Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Điều 2. Kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch như sau:

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch: cung cấp thông tin, tư vấn, môi giới, tổ chức và tham gia hội chợ du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, phối hợp kêu gọi thu hút đầu tư và tiến hành các hoạt động xúc tiến khác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu đề xuất và xây dựng các đề án, chương trình nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thông tin xúc tiến du lịch và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở về việc xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt động thông tin xúc tiến du lịch; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế du lịch (hàng hóa, dịch vụ du lịch, đối tác kinh doanh) cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Liên kết, phối hợp hoạt động xúc tiến du lịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Liên kết với các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan xúc tiến du lịch, các hãng Hàng không, vận chuyển du lịch…để thu thập thông tin, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch.

- Tham gia trong Ban Tổ chức các Hội chợ du lịch của tỉnh trong và ngoài nước.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, thực hiện các dịch vụ cung ứng thông tin, tư vấn và môi giới hỗ trợ doanh nghiệp du lịch xây dựng chiến lược, kế hoạch xúc tiến thị trường kinh doanh du lịch.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm nhằm phục vụ cho công tác xúc tiến du lịch.

- Chủ động nghiên cứu và tìm kiếm đối tác kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trong tỉnh.

- Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch; tổ chức các hội thảo chuyên đề; tổ chức các đoàn, cá nhân đi tham quan, học tập, dự hội thảo, hội chợ triển lãm và quảng cáo du lịch trong và ngoài nước.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo gồm: Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước mở các khóa bồi dưỡng, đào tạo kiến thức nghiệp vụ du lịch góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Phối hợp tổ chức tour du lịch; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các Hội chợ, triển lãm du lịch trong tỉnh; cung ứng thông tin quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp du lịch trên Website, ấn phẩm du lịch...

- Cung cấp thông tin - hướng dẫn du lịch và hỗ trợ cho du khách, doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

- Tổ chức và quản lý các Trạm thông tin du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Trung tâm được quan hệ và hợp đồng với các cộng tác viên là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện công tác xúc tiến du lịch.

- Trung tâm được thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc, Phó Giám đốc.

3.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính và Đào tạo;

b) Phòng Nghiệp vụ Xúc tiến Du lịch;

c) Phòng Thông tin tuyên truyền;

3.3. Biên chế của Trung tâm

Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Trung tâm đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm, quy định mối quan hệ công tác và chỉ đạo việc thực hiện.

3. Chỉ đạo Trung tâm xây dựng và thực hiện: Kế hoạch tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Trung tâm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính Phủ; nghiên cứu và đề xuất cụ thể các hoạt động dịch vụ có thu phí, mức thu phí và phương thức thu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1272/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1272/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2009
Ngày hiệu lực03/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1272/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1272/QĐ-UBND 2009 đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thương mại Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1272/QĐ-UBND 2009 đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thương mại Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1272/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýVõ Lâm Phi
       Ngày ban hành03/06/2009
       Ngày hiệu lực03/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1272/QĐ-UBND 2009 đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thương mại Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1272/QĐ-UBND 2009 đổi tên Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thương mại Khánh Hòa