Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC

Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 57/2004/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật Bộ Tài chính ban hành đến 31/12/2003 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1276/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1276/1998/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10;
Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kê được công bố theo Lệnh số 06/LCT/HĐNN ngày 20-05-1998 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 05-04-1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19-12-1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18-07-1998 của Chính phủ hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng hạch toán kế toán các loại vốn, tài sản của Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ ở Kho bạc Nhà nước;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước", Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước bao gồm:

1. Những quy định chung về kế toán Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán.

3. Chế độ chứng từ kế toán.

4. Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi chép.

5. Chế độ sổ kế toán.

6. Chế độ điện báo và báo cáo nhanh.

7. Chế độ báo cáo kế toán.

8. Chế độ quyết toán hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

9. Chế độ kiểm tra kế toán.

Điều 2. Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định này được thi hành thống nhất trong Hệ thống Kho bạc Nhà nước từ ngày 01-01-1999 và thay thế các văn bản pháp quy dưới đây:

- Quyết định số 478 TC/KBNN ngày 19-11-1992 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước,

- Quyết định số 1287 TC/QĐ/KBNN ngày 31-12-1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hệ thống tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước,

- Quyết định số 576 TC/KBNN ngày 26-06-1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biểu 06 chứng từ mới.

Ngoài ra, các nội dung và quy định ban hành ở các văn bản hướng dẫn khác về kế toán Kho bạc Nhà nước trái với Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/1998/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1276/1998/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/1998
Ngày hiệu lực01/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/1998/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1276/1998/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
       Ngày ban hành24/09/1998
       Ngày hiệu lực01/01/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2004
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước