Quyết định 1279/QĐ-UBND

Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 46/2016/QĐ-UBND tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT/BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội;

Xét Tờ trình số 647/TTr-LĐTBXH ngày 18/8/2008 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Đề án số 01/ĐA-LĐTBXH ngày 18/8/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1.1. Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số số 10/2008/TTLT/BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội;

1.2. Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác lao động thương binh và xã hội ở địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

2.1. Lãnh đạo Sở:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Người có công.

- Phòng Lao động - việc làm.

- Phòng Dạy nghề.

- Phòng Bảo trợ xã hội.

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2.3. Các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội gồm:

a) Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành:

- Chi cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội.

b) Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Giới thiệu việc làm.

- Trung tâm Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Trung tâm Bảo trợ xã hội ( trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục thiếu niên ) ( có đề án riêng ).

- Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội.

- Trường Trung cấp nghề.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1279/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1279/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1279/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1279/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Hoàn Kim
       Ngày ban hành29/08/2008
       Ngày hiệu lực29/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh