Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh xã hội Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2008 bộ máy Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh xã hội Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 25 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 09/6/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 52/2001/QĐ-UBT ngày 24/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 240/TT-LĐTBXH ngày 13/4/2006 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh:

1. Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 09/6/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương.

2. Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lao động - thương binh và xã hội ở địa phương.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tĩnh Trà Vinh gồm:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở:

1. Phòng Kế toán - Tài vụ.

2. Phòng Lao động Tiền công và Dạy nghề.

3. Phòng Thương binh liệt sĩ và Người có công.

4. Phòng Bảo trợ xã hội.

Các đơn vị trực thuộc Sở:

1. Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội.

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm.

3. Trung tâm Chăm sóc Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

4. Trung tâm Bảo trợ xã hội.

5. Trung tâm Giáo dục thiếu niên.

6. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

7. Trường Dạy nghề.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/2001/QĐ-UBT ngày 24/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện - thị xã căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2006
Ngày hiệu lực04/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh xã hội Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh xã hội Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành25/05/2006
        Ngày hiệu lực04/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh xã hội Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh xã hội Trà Vinh