Quyết định 128/2002/QĐ-UB

Quyết định 128/2002/QĐ-UB về quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 128/2002/QĐ-UB quy trình thụ lý giải quyết hồ sơ di dời doanh nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ DI DỜI CỦA DOANH NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29/6/2002 của Hội đồng nhân dân về đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận ;
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận ;
Xét tờ trình số 808/TT-BCĐ ngày 06/11/2002 của Ban Chỉ đạo công tác di dời số 702/SCN-QLĐN ngày 27/9/2002 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ di dời của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có  trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


 Nơi nhận :
- Như điều 2
- TT HĐND/TP, TT UBND/TP
- VPHĐ.UB : PVP/ĐT, NC, KT
- Tổ CNN, VX, ĐT, TM, DA,PC
- Lưu (CNN-Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Mai Quốc Bình

 

 

QUY TRÌNH

THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ DI DỜI
(Ban hành kèm theo quyết định số : 128 /2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố).

1. Doanh nghiệp lập dự án đầu tư di dời (hoặc kế hoạch di dời) gởi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác di dời :

Thường trực Ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh nội dung của dự án (hoặc kế hoạch) di dời ; bổ sung danh mục và số lượng hồ sơ theo đúng quy định.

2. Thường trực Ban chỉ đạo xem xét, phân loại và chuyển hồ sơ cho các nhóm công tác để xử lý :

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ di dời của doanh nghiệp, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ chuyển hồ sơ đến các Nhóm trưởng (mỗi Nhóm trưởng một bộ).

- Các Nhóm trưởng xem xét hồ sơ và phân công cho các thành viên trong nhóm thẩm định, cho ý kiến.

+ Nhóm trưởng phê chuyển vào mẫu phiếu chuyển và fax về cho Thường trực Ban chỉ đạo.

+ Căn cứ vào phiếu chuyển của các Nhóm trưởng, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ chuyển hồ sơ đến cho các thành viên có liên quan.

- Thành viên của các nhóm sẽ thẩm định hồ sơ theo chức năng và chuyên môn của mình. Sau khi thẩm định xong, mỗi thành viên đều phải có ý kiến bằng văn bản gởi về cho Nhóm trưởng.

- Nhóm trưởng tổng hợp các ý kiến của nhóm mình và báo cáo kết quả thẩm định trình về Thường trực Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm :

- Nhóm điều tra cơ bản : Thẩm định các nội dung

+ Nguyên nhân và mức độ ô nhiễm,

+ Khả năng khắc phục tại chỗ hay phải di dời (toàn bộ hay một phần),

+ Giải pháp xử lý ô nhiễm tại chỗ (nếu có),

+ ý kiến về công nghệ, thiết bị sẽ đầu tư phục vụ cho nhu cầu di dời kết hợp hiện đại hoá sản xuất.

- Nhóm quy hoạch : thẩm định về địa điểm xây dựng dự án đầu tư :

+ Xem xét địa điểm di dời đến của doanh nghiệp có phù hợp với quy hoạch chung của thành phố hay không.

+ Trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị xử lý tại chỗ thì có ý kiến về quy hoạch trong tương lai của khu vực đó.

- Nhóm chính sách tài chính : Thẩm định về chính sách hỗ trợ tài chính

+ Ưu đãi về thuế thu nhập

+ Hỗ trợ lãi vay.

3. Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến của các nhóm và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt :

Có hai trường hợp :

* Trường hợp 1 : Tất cả các nhóm đồng ý về các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp.

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định của các nhóm, Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến và làm văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ di dời.

* Trường hợp 2 : Có ý kiến không đồng ý về các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp.

- Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức họp với các Nhóm trưởng để thống nhất hình thức, mức độ hỗ trợ.

- Theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo làm văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định di dời và chỉ đạo triển khai thực hiện :

- Thường trực Ban chỉ đạo nhận quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố và chuyển cho doanh nghiệp để thực hiện.

Ghi chú :

Hồ sơ của Thường trực Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân thành phố gồm :

- Tờ trình của Thường trực Ban chỉ đạo

- Kết quả thẩm định của các Nhóm công tác

- Biên bản cuộc họp thống nhất ý kiến của Ban chỉ đạo (nếu có)

- Bản dự thảo “Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư di dời”./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu128/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2002
Ngày hiệu lực22/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 128/2002/QĐ-UB quy trình thụ lý giải quyết hồ sơ di dời doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 128/2002/QĐ-UB quy trình thụ lý giải quyết hồ sơ di dời doanh nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu128/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành12/11/2002
        Ngày hiệu lực22/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 128/2002/QĐ-UB quy trình thụ lý giải quyết hồ sơ di dời doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 128/2002/QĐ-UB quy trình thụ lý giải quyết hồ sơ di dời doanh nghiệp

            • 12/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực