Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP

Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Điều 3 Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" kèm theo Quyết định 102/2005/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Qđ 102/2005/QĐ-BTP Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đã được thay thế bởi Quyết định 04/2008/QĐ-BTP quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Qđ 102/2005/QĐ-BTP Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"


BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1282/2005/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2005/QĐ-BTP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị đinh số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" ban hành kèm theo Quyết định số 102/2005/QĐ-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:

1. Điểm a khoản 1 Điều 3 được bổ sung đoạn sau đây vào sau dấu ";":

"Cá nhân có ít nhất 5 năm liên tục làm công tác hòa giải và có thành tích xuất sắc được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận;".

2. Điểm d khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"d) Cá nhân có đủ 20 năm công tác nhưng bị kỷ luật bằng hình thức dưới mức buộc thôi việc hoặc dưới mức khai trừ Đảng chỉ được xét tặng sau 3 năm, tính từ thời điểm chấm dứt hiệu của quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hết hạn kỷ luật Đảng vả được công nhận đã sửa chữa, tiến bộ. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương;".

3. Điểm e khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"e) Cá nhân bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, khai trừ Đảng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được xét tặng Kỷ niệm chương.".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


 Uông Chu Lưu 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/2005/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1282/2005/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2005
Ngày hiệu lực04/08/2005
Ngày công báo20/07/2005
Số công báoTừ số 22 đến số 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/2005/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Qđ 102/2005/QĐ-BTP Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Qđ 102/2005/QĐ-BTP Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1282/2005/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýUông Chu Lưu
       Ngày ban hành17/06/2005
       Ngày hiệu lực04/08/2005
       Ngày công báo20/07/2005
       Số công báoTừ số 22 đến số 23
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Qđ 102/2005/QĐ-BTP Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/2005/QĐ-BTP sửa đổi Qđ 102/2005/QĐ-BTP Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"