Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN về thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng sửa đổi QĐ 893/2001/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng sửa đổi QĐ 893/2001/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1289/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1289/2001/QĐ-NHNN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/7/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁ ĐỔI NGOẠI TỆ GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CHO CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2.2 Mục 2 Điều 10 Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 về trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ như sau:

"2.2. Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ của các ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ xem xét quyết định hoán đổi ngoại tệ đối với các giao dịch có giá trị đến 20 triệu Đôla Mỹ và trình Thống đốc xem xét quyết định đối với các giao dịch có giá trị trên 20 triệu Đôla Mỹ.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước đồng ý thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, Vụ Chính sách tiền tệ thông báo cho Sở Giao dịch để thực hiện. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, Vụ Chính sách tiền tệ có công văn trả lời ngân hàng lý do từ chối".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng tham gia nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1289/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1289/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2001
Ngày hiệu lực11/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1289/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng sửa đổi QĐ 893/2001/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng sửa đổi QĐ 893/2001/QĐ-NHNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1289/2001/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýDương Thu Hương
     Ngày ban hành11/10/2001
     Ngày hiệu lực11/10/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng sửa đổi QĐ 893/2001/QĐ-NHNN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng sửa đổi QĐ 893/2001/QĐ-NHNN