Quyết định 129/2003/QĐ-UB

Quyết định 129/2003/QĐ-UB về thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 129/2003/QĐ-UB thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng đã được thay thế bởi Quyết định 29/2010/QĐ-UBND quản lý vận chuyển hành khách hàng hóa Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 07/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 129/2003/QĐ-UB thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2003/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU TIỀN CẤP BIỂN SỐ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THÔ SƠ LÀM VẬN TẢI CÔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Công văn số 1383/UB-VP ngày 25 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc quản lý các phương tiện thô sơ, xe máy thồ vận tải công cộng ;

- Theo đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Công an thành phố tại Tờ trình số 2742/TTLN/CT-CATP ngày 04 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thống nhất mức thu tiền cấp biển số quản lý (kể cả xe đăng ký mới và xe đổi biển số) đối với xe thô sơ làm vận tải công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau :

1. Đối với xe xích lô đạp, xe ba gác đạp : 35.000 đồng/01 phương tiện (bao gồm cả chi phí làm Giấy chứng nhận đăng ký).

2. Đối với xe máy thồ, xe đạp thồ : 20.000 đồng/01 phương tiện.

Điều 2.

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được cấp biển số quản lý và phải thanh toán chi phí làm biển số theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng để bù đắp chi phí làm biển số xe ; chi văn phòng phẩm lập hồ sơ quản lý, cấp giấy chứng nhận. Về chứng từ thu : sử dụng phiếu thu do Sở Tài chính - Vật giá phát hành.

3. Quản lý thu - chi số tiền nói trên thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành và tổng hợp vào báo cáo tài chính định kỳ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc tài chính công khai, dân chủ.

Điều 3. Đối với xe xích lô đạp, xe ba gác đạp đăng ký mới : chỉ được cấp biển số quản lý khi có văn bản cho phép của UBND thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Giao thông công chính; Chủ tịch UBND quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CPVP;
- Công an quận, huyện;
- Lưu VT, KTTH (2).

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2003
Ngày hiệu lực30/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 129/2003/QĐ-UB thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 129/2003/QĐ-UB thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu129/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành20/08/2003
        Ngày hiệu lực30/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 129/2003/QĐ-UB thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/2003/QĐ-UB thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng