Quyết định 129/QĐ-UBND

Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 165/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1035/TTr-SGDĐT ngày 02/7/2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
  
 
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 165

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

5

Thẩm định đề án thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

 

6

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

 

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

 

8

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

 

9

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

 

11

Giải thể Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và huyện

Đã được thay thế

 

12

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

 

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

 

14

Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

 

15

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

 

19

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1

Đã được thay thế

 

20

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2

Gộp lại với thủ tục đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1

 

21

Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Đã được thay thế

 

22

Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Đã được thay thế

 

23

Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông

Đã được thay thế

 

24

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

25

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

II

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

 

 

2

Cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng

Đã được thay thế

 

3

Thủ tục xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Đây là nhiệm vụ tuyển sinh thường niên hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo như tuyển sinh của các cấp học phổ thông khác, không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

 

Tổng số 19 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2013
Ngày hiệu lực15/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu129/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành15/07/2013
       Ngày hiệu lực15/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng

           • 15/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực