Quyết định 13/2003/QĐ-UB

Quyết định 13/2003/QĐ-UB sửa đổi điều 6-Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 13/2003/QĐ-UB tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại xã ngoại thành Hà Nội sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội QĐ 55/1999/QĐ-UB và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2003/QĐ-UB tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại xã ngoại thành Hà Nội sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 13/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 - QUI ĐỊNH TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BẢO VỆ THỰC VẬT CƠ SỞ TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/1999/QĐ-UB NGÀY 13/7/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
 Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
 - Căn cứ Quyết định số 706/NN-BVTV/QĐ ngày 18/12/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Chi cục BVTV tỉnh, thành phố thuộc TW và tổ chức mạng lưới BVTV ở cơ sở sản xuất nông nghiệp;
 - Xét đề nghị của Giám đốc các Sở : Nông nghiệp và PTNT - Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 133 TTrLS/SNN-STCVG ngày 23/12/2002 về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí cho mạng lưới BVTV tại Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Sửa đổi, bổ sung điều 6 - Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố, cụ thể như sau :

 Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật tại xã được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Thành phố với định mức 150.000 đ/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng). Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của các Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật tại xã được ghi trong dự toán Ngân sách hàng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT, cấp trực tiếp cho Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội, ngoài kinh phí chi thường xuyên. Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội chịu trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 2 : Các điều, khoản khác tại Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Nông nghiệp và PTNT; Tài chính Vật giá; Thương mại, Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Chi cục trưởng các Chi cục : Bảo vệ thực vật Hà Nội; Quản lý thị trường Hà Nội, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2003
Ngày hiệu lực17/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 13/2003/QĐ-UB tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại xã ngoại thành Hà Nội sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2003/QĐ-UB tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại xã ngoại thành Hà Nội sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành17/01/2003
        Ngày hiệu lực17/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2003/QĐ-UB tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại xã ngoại thành Hà Nội sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2003/QĐ-UB tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại xã ngoại thành Hà Nội sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB