Quyết định 165/2006/QĐ-UBND

Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội QĐ 55/1999/QĐ-UB


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 165/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 - QUY ĐỊNH TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BẢO VỆ THỰC VẬT CƠ SỞ TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/1999/QĐ-UB NGÀY 13/07/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 25/7/2001;
Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/07/1999 của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành bản: Quy định tổ chức “mạng lưới” Bảo vệ thực vật (BVTV) cơ sở tại các Xã ngoại thành Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Tài chính - Nội vụ tại Tờ trình số 72/TTrLN-NN-TC-NV ngày 01/9/2006 về việc Nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho Trưởng ban thú y xã, phường, thị trấn; Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật cơ sở; Cán bộ khuyến nông cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi định mức kinh phí hỗ trợ cho Kỹ thuật viên Bảo vệ thực vật xã tại điều 6 - Quy định tổ chức mạng lưới Bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/07/1999 của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật tại xã được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố với định mức 1 tháng bằng 80% hệ số 1 mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Mức hỗ trợ được áp dụng thực hiện từ tháng 7/2006 và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu.

Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thương mại, Nội vụ; Chủ tịch UBND các Quận Huyện; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT TU, TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBND TP b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP
- VPUB: V5, NN, TH
- Lưu VT

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Qúy Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2006
Ngày hiệu lực29/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội QĐ 55/1999/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội QĐ 55/1999/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu165/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành19/09/2006
       Ngày hiệu lực29/09/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội QĐ 55/1999/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội QĐ 55/1999/QĐ-UB

           • 19/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực